Simulador electoral. Càlcul de resultats segons la regla D'Hondt

Calculadora programada en JavaScript i PHP segons el sistema D'Hondt per ICON (42@icon.cat) (web)

Entrada de dades

S'han d'elegir representants.

Camps opcionals

Per obtenir representació s'ha de tenir almenys un % dels vots.

El cens electoral és de persones. [calcula la participació]

En blanc: vots.   Nuls: vots.

Candidatures

Resultats

Guardar aquesta simulació

Títol:
Guardar
Disseny i programació realitzats per ICON (icon.cat), 2007. Política de cookies.

icon.cat