Iisalmi

Simulador electoral. Càlcul de resultats segons la regla D'Hondt

Calculadora programada segons el sistema D'Hondt per Isaac Roca per a ICON.

Entrada de dades

True Finns: 460

Green League: 553

Christian Democ: 748

Communist Party: 46

Left Alliance: 1880

National Coalit: 1724

Social Democrat: 1266

Center Party of: 3605

S'han d'elegir representants.

Camps opcionals

Per obtenir representació s'ha de tenir almenys un % dels vots.

El cens electoral és de persones. [calcula la participació]

En blanc: vots.   Nuls: vots.

Candidatures

Resultats

Guardar aquesta simulació

Títol:
Guardar

Enllaç permanent a Iisalmi

Disseny i programació realitzats per Isaac Roca per a ICON. Política de cookies.

icon.cat