Verificador de jugades per arbitrar tornejos de Scrabble en català

Utilitza les tecles Retorn per validar, Esc per esborrar la darrera consulta
i les fletxes ↑ i ↓ per recuperar les consultes anteriors.

Per buscar les millors jugades podeu utilitzar el WORdER - Cercador de paraules.

WORdERtorn és una idea de Joan Montané i està dissenyat i desenvolupat per Isaac Roca.

Està basat en el codi "Succinct Data Structures" de Steve Hanov i el diccionari DISC de Joan Montané.