100628 MTC sim

Simulador electoral. Càlcul de resultats segons la regla D'Hondt

Calculadora programada segons el sistema D'Hondt per Isaac Roca per a ICON.

Entrada de dades

DPJ: 21000000

LDP: 12200000

Your: 7000000

New Komeito: 7500000

JCP: 4200000

SDP: 2600000

PNP: 1000000

Sunrise: 1300000

Women: 400000

Renaissance: 1000000

Spirit: 400000

Happiness: 300000

S'han d'elegir representants.

Camps opcionals

Per obtenir representació s'ha de tenir almenys un % dels vots.

El cens electoral és de persones. [calcula la participació]

En blanc: vots.   Nuls: vots.

Candidatures

Resultats

Guardar aquesta simulació

Títol:
Guardar

Enllaç permanent a 100628 MTC sim

Disseny i programació realitzats per Isaac Roca per a ICON. Política de cookies.

icon.cat